Καρδίτσα

Ιστορικά στοιχεία

Θρησκευτικά στοιχεία
Οι δήμοι του νομού
Χάρτης κέντρου πόλης
Χάρτης νομού
Δραστηριότητες
Απογραφή πληθυσμού 2001
Βουλευτικές εκλογές 2004
Ξενάγηση
Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα
Το άλσος Παυσιλύπου
Το άλσος Παπαράντζας
(Χίλια Δένδρα)
Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου
Εκπαιδευτικό δάσος Μπελοκομύτη
Το μοναστήρι της Κορώνας
Ιαματικός Τουρισμός
Επαγγελματικός Τουρισμός
Προσωπικότητες
Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ζήσης Σκάρος
Δημήτρης Γιολδάσης
Γιώργος Βαλταδώρος
Αγιος Σεραφείμ
Φωτογραφικό Υλικό
καρδιτσα Καρδιτσα Καρδίτσα καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Φωτογραφίες της πόλης
Αεροφωτογραφίες
Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα
Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα 2
Παυσίλυπo - Απρίλιος 2004

Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Ενημέρωση 17/1/2011 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
               
Καρδίτσα Αθήνα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1:00 + + + + +   +
6:30 + + + + + +  
από κεδρο  08:00 + + + + + + +
9:00 + + + + + + +
10:45 + + + + + + +
13:00 + + + + + + +
15:00 + + + + + + +
17:30 + + + + + + +
20:30           + +
               
               
Αθήνα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:30 + + + + + + +
από κεδρο  09:30 + + + + + + +
11:30 + + + + + + +
13:30 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
16:30         +    
17:00 + + + + + + +
19:00 + + + + + + +
21:00 + + + + + + +
               
               
Καρδίτσα Θεσσαλονίκη Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + + + +
10:30 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
18:30 + + + + + + +
               
Θεσσαλονίκη Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:00 + + + + + + +
15:00 + + + + + + +
19:00 + + + + + + +
21:30 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Πάτρα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
15:30       + +   +
               
Πάτρα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
15:15 +       +   +
               
Καρδίτσα Αιδηψώ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
από 1/7/10       07:00 + + + + + + +
               
Αιδηψώ Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
12:15 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Τρίκαλα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:15 + + + + +    
7:00 + + + + + +  
8:00             +
8:30 + + + + + +  
9:00 + + + + +    
10:00 + + + + + + +
11:00           +  
12:00 + + + + + + +
13:00 + + + + +    
13:50 + + + + +    
14:00           + +
14:10 + + + + +    
15:00 + + + + +    
16:00           + +
16:05 + + + + +    
17:00 + + + + +    
18:30 + + + + + + +
19:30 + + + + +    
20:30 + + + + + + +
               
Τρίκαλα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:15 + + + + +    
7:00 + + + + + +  
7:45 + + + + +    
8:00             +
8:30           +  
9:00 + + + + +    
10:00 + + + + + + +
11:00 + + + + + +  
13:00 + + + + + + +
14:00 + + + + +    
15:00 + + + + + + +
16:00 + + + + +    
17:00           + +
17:05 + + + + +    
18:00 + + + + +    
19:00           + +
19:15 + + + + +    
20:15 + + + + +    
21:15 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Λάρισα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
6:30           + +
7:00           + +
7:20 + + + + +    
8:00 + + + + +    
9:15 + + + + + + +
10:30 + + + + + +  
10:45             +
11:45 + + + + + +  
13:00 + + + + + + +
14:30 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
18:30 + + + + + + +
20:30 + + + + + + +
               
Λάρισα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
7:20 + + + + +    
8:00           + +
9:15 + + + + +    
10:30 + + + + + + +
12:00 + + + + + + +
13:30 + + + + + +  
14:30 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
17:30 + + + + + + +
18:30 + + + + + + +
20:30 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Βόλος Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:30 + + + + + + +
12:00 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
19:30 + + + + + + +
               
Βόλος Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
6:45           + +
11:00 + + + + + + +
15:00 + + + + + + +
19:00 + + + + + + +
               
Μουζάκι Αθήνα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
8:00 + + + + + + +
9:30 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
18:45           + +
               
Αθήνα Μουζάκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:30 + + + + + + +
9:30 + + + + + + +
11:30 + + + + + + +
13:30 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
16:30         +    
17:00         +    
               
Καρδίτσα Ιωάννινα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
14:30 + + + +   + +
15:00         +    
               
Ιωάννινα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
12:00 + + + +   +  
13:45         +   +
               
Καρδίτσα Σοφάδες Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1:00 + + + + + +  
5:45           +  
6:15 + + + + +    
6:45 + + + + + +  
7:00 + + + + + +  
8:10 + + + + +    
9:00 + + + + + +  
9:15 + + + + + + +
10:00 + + + + + +  
10:45 + + + + + + +
11:15 + + + + + +  
12:00 + + + + + +  
13:00 + + + + + + +
13:30           +  
13:45 + + + + +    
15:00 + + + + + + +
17:00 +   +   +    
17:30 + + + + + + +
20:30 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Σοφάδες Εκκάρα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00           +  
6:30 + + + + +    
11:15 + + + + + +  
13:30           +  
13:45 + + + + +    
17:30 + + + + +    
               
Καρδίτσα Μουζάκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:20 + + + + +    
6:30           +  
7:00 + + + + + + +
8:30 + + + + + + +
9:00 + + + + +    
10:00 + + + + + +  
10:45 + + + + + +  
12:00 + + + + + + +
12:45 + + + + +   +
13:00           +  
13:30           + +
13:45 + + + + +    
15:00 + + + + + + +
16:30 + + + + +    
18:00 + + + + + + +
20:00 + + + + + + +
21:00 + + + +   + +
21:30         +    
               
Μουζάκι Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
5:30 + + + + +    
7:15 + + + + +    
7:30           +  
8:00 + + + + + + +
8:45 + + + + + +  
9:30 + + + + + + +
9:45 + + + + +    
11:00 + + + + + +  
12:15 + + + + + +  
12:45 + + + + + + +
14:00 + + + + + + +
14:30 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
17:15 + + + + +    
18:45 + + + + + + +
20:45 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Κόρδα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:30 + + + + +    
7:30 + + + + + + +
8:30 + + + + + +  
11:00 + + + + + + +
12:00 + + + + +    
12:45 + + + + +    
13:45           + +
13:55 + + + + +    
15:30 + + + + + +  
18:00           + +
18:15 + + + + +    
20:30 + + + + + + +
               
Κόρδα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:20 + + + + +    
8:15 + + + + + + +
9:15 + + + + + +  
11:45           + +
12:15 + + + + +    
12:45 + + + + +    
14:30           + +
14:40 + + + + +    
16:15 + + + + + +  
18:45           + +
19:00 + + + + +    
21:15 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Ρεντίνα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
5:30 + + + + +    
13:45 + + + + + + +
               
Ρεντίνα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + +    
15:00 + + + + + + +
               
Καρδίτσα Θραψίμι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
τριτη-πεμπτη μεχρι κεδρο 07:00 +   +   +    
τριτη-πεμπτη μεχρι κεδρο 13:00 +   +   +    
               
Θραψίμι Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
8:00 +   +   +    
14:00 +   +   +    
               
Καρδίτσα Νεράιδα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 +   +   +    
13:30 +   +   +   +
               
Νεράιδα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 +   +   +    
14:30 +   +   +   +
               
Καρδίτσα Αηδονοχώρι Βαθύλακο Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00     +   +    
13:45     +   +    
               
Αηδονοχώρι Βαθύλακο Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:15     +   +    
14:30     +   +    
               
Καρδίτσα Μούχα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00     +   +    
13:30     +   +    
               
Μούχα Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00     +   +    
14:30     +   +    
               
Καρδίτσα Νεωχόρι Καρύτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
μεχρι καρυτσα 05:15 +   +   +    
μεχρι μπελ/μυτι 05:30   +   +      
μεχρι μπελ/μυτι 05:45           +  
μεχρι νεωχορι 06:00             +
μεχρι καρυτσα 13:30 +   +   +    
μεχρι μπελ/μυτι 13:30   +   +   +  
μεχρι νεωχορι 13:30             +
               
Καρδίτσα Λεύκη Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:45 + + + + +    
13:45 + + + + +    
               
Λεύκη Καρδίτσα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + +    
14:15 + + + + +    
               
Καρδίτσα Απιδιά Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
Τεταρτη-Παρασκευη Μολοχα (05.15) 06:15 + + + + + +  
Τεταρτη-Παρασκευη Μολοχα       14:10 + + + + + +  
               
Καρδίτσα Καροπλέσι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00     +        
13:45     +        
               


Υπηρεσίες
Κατασκευή Ιστοσελίδων
Διαφήμηση και Προβολή
Γραφιστικά
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Εγκατάσταση-Αναβαθμίση
Τεχνική Υποστήριξη
Δείτε
Πολιτισμός
Μουσεία
Δημοτική Πινακοθήκη
Λαϊκή Βιβλιοθήκη
Καραγκούνηδες
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πληροφορίες
Διαμονή
Διασκέδαση
Φαγητό
Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Πρόγραμμα Κινηματογράφου
Χρυσός Οδηγός
Φαρμακεία
Τράπεζες
ΜΜΕ
Επιχειρήσεις
Internet Cafe
thewed.gr
Διάβασε

..::Η IP σας, 44.220.44.148 ,καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.
Μην κάνετε κακή χρήση του συστήματος::.
Διαχείριση Δικτυακού Τόπου : Μεσιακάρης Παναγιώτης
Copyright © 2004 - 2009 - PcPlus

Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.003486 δευτερόλεπτα.